Home / Acasa / Atestare documentară

Atestare documentară

  • Potrivit unor documente istorice descoperite de istoricul Paul Păltânea, localitatea Pechea este atestată documentar la data de 2 iunie 1521. Toponimul s-ar referi la onomasticul BECHEA sau PECHE iar în hrisov apare sub forma „un loc pustiu situat mai sus de BECHEA”.
  • Dacă avem în vedere faptul că, tot în 1521, în vestita cetate a Romei, se stingea prematur vestitul papă al Renaşterii, Leon X, care se pregătea să dea semnalul pentru o cruciadă împotriva necredincioşilor turci, iar ideile lui răspândite în întreaga Europă de misionari prin care îi îndemna pe creştini să ocupe locurile pustii, putem liniştiţi să facem o paralelă şi cu apariţia localităţii Pechea, de ce nu, tot într-un „loc pustiu” la acea vreme.

  • După cum am prezentat în scurtul istoric introductiv, localitatea Pechea s-a format de-o parte şi de alta a pârâului Suhurlui care, practic a fost, este şi va fi „izvorul vieţii” în acest loc situat la răscruce de drumuri! Treptat-treptat numărul aşezărilor omeneşti începe să crească iar „Târguşorul Pechea” îşi capătă un renume. Primele date ce dovedesc existenţa acestui târg, cât şi unele „demersuri” pentru organizarea lui, ni le face Dimitrie Moruzzi, proprietarul moşiei, care cerea dreptul de a avea câte un iarmaroc pe lună, deci 12 iarmaroace pe an; marele gospodar încercând astfel să tragă cât mai multe foloase de pe urma comerţului ce se înfiripa la acea vreme, pe aceste locuri.
  • Atât satul Pechea, cât şi „Târguşorul Pechea” figurau separat înregistrate, ca două localităţi şi în Legea comunală din anul 1864. Din 1908 Târgul Pechea include şi satul Lupele care în 1921, va purta denumirea de Gura Lupele. În anul 1929 în componenţa comunei Pechea sunt cuprinse satele Cuza-Vodă, Izvoarele şi Slobozia Conachi, iar în anul 1931 rămâne numai cu satul Pechea; celelalte localităţi devenind comune de sine stătătoare, cum de altfel sunt şi astăzi.

li

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll To Top